Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

zielonysmoczek
3216 b3c7
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata

March 28 2015

zielonysmoczek
9108 9072

March 01 2015

zielonysmoczek
"Dziś rusza System Rejestrów Państwowych. Nowy dowód osobisty wyrobimy w dowolnej gminie."
zielonysmoczek
5788 e760 500
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata

February 28 2015

zielonysmoczek

February 25 2015

zielonysmoczek
zielonysmoczek

February 24 2015

zielonysmoczek
Nasz dom będzie najpiękniejszym domem na całym świecie. Będzie w nim ekspres do kawy, wielki balkon, wanna i parapety całe obłożone miękkimi poduszkami. Na półkach będą stały nasze ulubione płyty i filmy, a w pudełkach bilety po przebytych koncertach we dwoje. W kuchni będziemy smażyć naleśniki i pić wino. W sypialni, na samym środku, będzie ogromne łóżko, na którym będziemy rozmawiać całe noce i tulić się do siebie. Cały ten dom będzie przepełniony po brzegi miłością, czułością i szczęściem. 
— I.
zielonysmoczek
6388 8ccf 500
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata

February 18 2015

zielonysmoczek

February 16 2015

Kiedy rodzi się dziecko, większość rodziców w naturalny sposób robi wszystko, żeby dowiedzieć się, kim ono jest. Próbują odgadnąć, kiedy jest głodne, a kiedy najedzone, czy nie jest mu za zimno albo za ciepło, co lubi, a czego nie lubi, co sprawia mu radość i tak dalej. Takie zachowanie jest nie tylko konieczne dla przeżycia dziecka, ale okazuje się także bardzo mądre.

Z jakiegoś jednak powodu nasza kultura nakazuje rodzicom rezygnację z tego konstruktywnego podejścia, kiedy dziecko kończy około osiemnastu miesięcy. Zamiast zainteresowania i empatii pojawia się tendencja, żeby mówić dzieciom, kim są i kim mają być. To jest właśnie to, co większość ludzi rozumie przez „wychowanie’’.

— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viampakompabiempata mpakompabiempata
zielonysmoczek
4105 c4e8 500

February 12 2015

zielonysmoczek
1142 7638 500

January 27 2015

zielonysmoczek

January 26 2015

zielonysmoczek

January 25 2015

zielonysmoczek
3409 0db3
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata

January 21 2015

zielonysmoczek
Beautiful Chemical Reactions on Vimeo
Reposted fromscience science
1922 b137 500

poetryandthoughts:

"I dare you to put this picture of a potato in the astronomy textbook."

Reposted frompassivelyhere passivelyhere
zielonysmoczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl