Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2015

zielonysmoczek
Reposted frombee bee
5038 48f8 500

January 17 2015

zielonysmoczek

January 14 2015

zielonysmoczek
zielonysmoczek
7931 82f5
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
zielonysmoczek
Nie chcę się narzucać, pisać, dzwonić, prosić o spotkanie,
które i prawdopodobnie nic nie zmieni.
Chcę, żebyś za mną zatęsknił,
żebyś chociaż raz w jakimś stopniu
odczuł brak mojej osoby.
Żebyś kiedyś zdał sobie sprawę, że to właśnie ja dawałam Ci największe szczęście.
— .
Reposted fromchocolatee chocolatee

January 13 2015

zielonysmoczek
5057 ff84
N.
Reposted fromtokhal tokhal
5403 f875 500

blink-182-bashers:

funfrom4chan:

What the fuck do we do now?

take a picture,  thats it. 

6385 656b

We’ve all got both light and dark inside of us. What matters is the part we choose to act on.  That’s who we really are.”

Reposted fromsansasparky sansasparky
zielonysmoczek
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
zielonysmoczek
6156 d7ef
Reposted fromYogSothoth YogSothoth
zielonysmoczek
0693 2a80 500

January 12 2015

zielonysmoczek

January 07 2015

zielonysmoczek
7140 0ea3 500
Ceny transakcyjne używanych mieszkań w 2014 r.
Reposted fromeeriecold eeriecold
zielonysmoczek
Cała Europa powinna zezwolić na karę śmierci w przypadku terroryzmu
zielonysmoczek
7590 52d0
Reposted fromunicornblood unicornblood
zielonysmoczek
zielonysmoczek
1919 aaf4 500
Reposted frompesy pesy viamisiaq misiaq

January 06 2015

zielonysmoczek
Czasem zależy nam na kimś i lubimy spędzać z nim czas, ale to nie wystarcza, żeby być razem.
— Richelle Mead - Ostatnie poświęcenie
Reposted frompieprzycto pieprzycto
zielonysmoczek
3014 00e8 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl